8747

Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոցիտար բանաձևով 3000 դրամ
Արյան խումբ/ռեզուս գործոն 2000 դրամ
Արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոցիտար բանաձևով + ռետիկուլոցիտներ 5000 դրամ
Մեզի ընդհանուր անալիզ 2000 դրամ
Մեզի ընդհանուր անալիզ նստվածքի միկրոսկոպիայով 3000 դրամ
Մեզի անալիզ ըստ Զիմնիցկու 3000 դրամ
Միզասեռական օրգանների արտադրության միկրոսկոպիա (քսուք) 3000 դրամ
Քսուքի բջջաբանական հետազոտություն Պապանիկոլաուի մեթոդով (PAP-թեստ) 7000 դրամ
PAP-թեստ (հեղուկային բջջաբանություն) 15000 դրամ
Սպերմագրամմա 7000 դրամ
Սերմնահեղուկի մորֆոլոգիա Կրյուգերի մեթոդով 5000 դրամ
Սպերմոգրամա + Սերմնահեղուկի մորֆոլոգիա Կրյուգերի մեթոդով 10000 դրամ
ՈՒՌՈՖԼՈՈՒՄԵՏՐԻԱ (Մեզի հոսքի արագության գնահատական (Urodin 1000)) 5000 դրամ

BIL tot/dir - Բիլիռուբին ընդհանուր/ուղիղ по 1500 դրամ
AST (GOT) - Ասպարտատամինոտրանսֆերազա 1500 դրամ
ALT (GOT) - Ալանինամինոտրանսֆերազա 1500 դրամ
ALP - Հիմնային ֆոսֆատազա 1500 դրամ
GGT - Գամմա-գլուտամիլտրանսֆերազա 1500 դրամ
LDH - Լակտատդեհիդրոգենազա 1500 դրամ
Lactate - Լակտատ 2000 դրամ
NEFA-Ոչ էստերացված ճարպաթթուներ 6000 դրամ
TP - Ընդհանուր սպիտակուց (շիճուկ) 1500 դրամ
ALB - Ալբումին (շիճուկ) 1500 դրամ
CREA - Կրեատինին (շիճուկ) 1500 դրամ
UREA - Միզանյութ, միզանյութի ազոտ (շիճուկ) 1500 դրամ
Uric Acid - Միզաթթու 2000 դրամ
u-ALB - Միկրոալբումին (մեզ) 5000 դրամ
Oxalate - Օքսալատներ (օրական մեզում) 6000 դրամ
Cytrate - Ցիտրատ (օրական մեզում, պլազմա) 3000 դրամ
Cys-C - Ցիստատին C (ԿՖԱ վաղ մարկեր) (շիճուկ) 4000 դրամ
Reberg test Մեզում և շիճուկում կրեատինինի հարաբերակցություն 2000 դրամ
ALB/CREA Մեզում ալբումինի հարաբերությունը կրեատինինի նկատմամբ 6000 դրամ
ACP Թթու ֆոսֆատազա, ընդհանուր/պրոստատիկ 2000 դրամ

Pepsinogen I Պեպսինոգեն I 5000 դրամ
Pepsinogen II Պեպսինոգեն II 5000 դրամ
Pepsinogen I / II Պեպսինոգենների հարաբերակցություն I / II 10000 դրամ
Gastrin Գաստրին 5000 դրամ
Gastrin 17 Գաստրին 17 8000 դրամ
HB pil Հելիկոբակտեր պիլորի IgG 6000 դրամ
α-AMYL Ալֆա-ամիլազա (մեզ, շիճուկ) 2000 դրամ
LIP Լիպազա 4000 դրամ
C-Pept. С-Պեպտիդ 7000 դրամ
Ins - Ինսուլին 7000 դրամ
Proins - Պրոինսուլին 7000 դրամ
Lep - Լեպտին 7000 դրամ
Cal protect - Ֆեկալ կալպրոտեկտին (քանակական) 15000 դրամ
ASCA - Սախարոմիցետների շղթաների հակամարմիններ IgA/IgG по 7500 դրամ
Anti-tTg - Տրանսգլուտամինազի հյուսվածքների հակամարմիններ IgA/IgG по 7500 դրամ
AGA - Հակագլիադինային հակամարմիններ IgA/IgG по 7500 դրամ
Anti-DGP - Գլիադինի դեամինացված պեպտիդների հակամարմիններ IgA/IgG по 7500 դրամ
Anti-ЕМA - Հակամարմիններ Էնդոմիազիումի նկատմամբ IgA/IgG 7500 դրամ
LCT - Պոլիմորֆ. C(-13910)T լակտազայի գենում 6000 դրամ

25 (OH) Vit. D - Վիտամին Դ հիդրոքսի 10000 դրամ
Vit. B12 - Վիտամին В12 7000 դրամ
Vit. B9 - Վիտամին В9 (Ֆոլիաթթու) 7000 դրամ

Chol.tot - Խոլեսթերին ընդհանուր 1500 դրամ
Chol HDL - Խոլեսթերին – ԲԽԼՊ 2000 դրամ
Chol LDL - Խոլեսթերին – ՑԽԼՊ 2500 դրամ
TRIG - Եռգլիցերիդներ 2000 դրամ
APO LIP. B - Ապոլիպոպրոտեին В 5000 դրամ
APO LIP. A1 - Ապոլիպոպրոտեին А1 5000 դրամ

AGA - Հակագլիադինային հակամարմիններ IgA/IgG по 7500 դրամ

THR - Պրոթրոմբինային ժամանակ, ՊԹԻ 1500 դրամ
APTT - Ակտ. մասնակի թրոմբինային ժամանակ 1000 դրամ
FG - Ֆիբրինոգեն 2500 դրամ
TT - Թրոմբինային ժամանակ 1000 դրամ
D-Dimer - Դ-Դիմեր (թրոմբոստ./ֆիբրինոլիզի ցուցանիշ) 8000 դրամ
Protein C - Պրոտեին С 8000 դրամ
Protein С/S - Պրոտեին С/S 8000 դրամ
AT. III - Հակաթրոմբին III 7000 դրամ
Willebrant test - Վիլլեբրանդի գործոնի ակտիվություն 10000 դրամ

Na - Նատրիում (շիճուկ) 1500 դրամ
K - Կալիում (շիճուկ) 1500 դրամ
Ca tot. - Կալցիում ընդհանուր (շիճուկ) 1500 դրամ
Ca I - Կալցիում իոնիզացված (շիճուկ) 1500 դրամ
IPH - Անօրգանական ֆոսֆոր (շիճուկ) 2000 դրամ
CL - Քլորիդ (շիճուկ) 1000 դրամ
Mg - Մագնեզիում (շիճուկ) 1500 դրամ
Cu - Պղինձ (շիճուկ/մեզ) по 3000 դրամ
Zn - Ցինկ (շիճուկ/մեզ/սպերմա) по 3000 դրամ

GLU - Գլյուկոզա 1000 դրամ
HbA1C - Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին (А1с ֆրակցիա) 5000 դրամ
FRAM - Ֆրուկտոզամին 3000 դրամ
C-Pept. - С-Պեպտիդ 7000 դրամ
Ins - Ինսուլին 7000 դրամ
Proins - Պրոինսուլին 7000 դրամ
Lep - Լեպտին 7000 դրամ
Homa-IR - Ինսուլինռեզիստենտության հաշվարկային թեստ -- դրամ
Anti-Ins. - Ինսուլինի հակամարմիններ 7000 դրամ
АТ-GAD - գլուտամատ դեկարբոկսիդազի հակամարմիններ 12000 դրամ
IA-2 - տիրոզինֆոսֆատազի հակամարմիններ 12000 դրամ

Iron - Շիճուկի երկաթ 2000 դրամ
TIBS - Շիճուկի ընդհանուր երկաթկապող ունակություն 2000 դրամ
Ferritin - Ֆերիտին 5000 դրամ
Transferin - Տրանսֆերիտին 5000 դրամ

β-crossLaps - Կոլագենի С-ծայրային տելոպեպտիդներ 1 տիպ 7000 դրամ
N-MID-ost. - N-ծայրային (1-43) օստեոկալցինի տարր 7000 դրամ
Total P1NP - Պրոկոլագենի ամինո-թերմ. պեպտիդ 1 տիպ 10000 դրամ
PTH - Պարաթիրեոիդային հորմոն (ինտակտ) 8000 դրամ
Vit.-D tot. - 25-OH Վիտամին D 10000 դրամ
CTN - Կալցիտոնին 8000 դրամ
Bone TRAP - Ոսկրային մետաստազների մարկեր 15000 դրամ

Իմունոգլոբուլին Е (IgE ընդհանուր պուլ.) 6000 դրամ
Ինհալյացիոն ալերգեններ (26 անվանում, տարբերակվ.) 34000 դրամ
Սննդային ալերգեններ (26 անվանում, տարբերակվ.) 34000 դրամ

TSH - Թիեոտրոպ հորմոն 5000 դրամ
T3 - Տրիյոդթիրոնին 6000 դրամ
T3 free - Տրիյոդթիրոնին ազատ 6000 դրամ
T4 - Թիրոքսին 6000 դրամ
T4 free - Թիրոքսին ազատ 6000 դրամ
TG-Ab - Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ 6000 դրամ
TP-Ab - Թիրեոիդ պերոքսիդազայի հակամարմիններ 6000 դրամ
TSHR Ab - TSH ռեցեպտորի հակամարմիններ (խթանող) 12000 դրամ
CTN - Կալցիտոնին 8000 դրամ
TG Ag - Թիրեոգլոբուլին 8000 դրամ

LH - Լյուտեինիզացնող հորմոն 5000 դրամ
FSH - Ֆոլիկուլոխթանող հորմոն 5000 դրամ
AMH - Հակա-Մյուլերի հորմոն 10000 դրամ
PRL - Պրոլակտին 6000 դրամ
M-PRL - Մակրոպրոլակտին 8000 դրամ
E2 - Էստրադիոլ 5000 դրամ
E3 - Էստրիոլ 5000 դրամ
E3 free - Էստրիոլ ազատ 6000 դրամ
PROG - Պրոգեսթերոն 5000 դրամ
17-OH PROG - 17-OH Պրոգեսթերոն 6000 դրամ
HCG Beta - Խորիոնիկ գոնադոտրոպին (բետա ենթամիավոր) 6000 դրամ
TEST - Տեստոստերոն 6000 դրամ
TEST free - Տեստոստերոն ազատ 6000 դրամ
TEST bioav. - Տեստոստերոն կենսահասանելի 11000 դրամ
TEST DH - 5-ալֆա-դիհիդրոտեստոստերոն 6000 դրամ
DHEA - Դեհիդրոէպիանդրոստերոն 6000 դրամ
DHEA-S - Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 6000 դրամ
SHBG - Սեռական-հորմոնները կապող գլոբուլին 5000 դրամ
SPERM Ab - Հակասպերմալ հակամարմիններ 5000 դրամ
ОVAR Ab - Ձվարանների բջիջների հակածինների հակամարմիններ 5000 դրամ
Inhibin A - Ինհիբին А 9000 դրամ
Inhibin B - Ինհիբին В (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 20000 դրամ
Activin A - Ակտիվին А (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 դրամ

ՍՊԵՐՄՈԳՐԱՄԱ 7000 դրամ
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՖԵՐՏԻԼՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
CITR - Ցիտրատ սերմնային պլազմայում 2000 դրամ
FRUCT Ֆրուկտոզա սերմնային պլազմայում 3000 դրամ
Zn Ցինկ սերմնային պլազմայում 3000 դրամ
α-G - Ալֆա-Գլիկոզիդազա 8000 դրամ
ACP - Թթու ֆոսֆատազա (ընդհանուր/պրոստատիկ) по 2000 դրամ
Sperm Ab - Հակասպերմալ հակամարմիններ 5000 դրամ
a2-GF - Պտղաբերության միկրոգլոբուլին ալֆա-2 (ԳԼԻԿՈԴԵԼԻՆ) 13000 դրամ
ՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ (ԱՐՏԱԶԱՏԻՉ ԱԶՈՈՍՊԵՐՄԻԱ)
Inhibin B - Ինհիբին В (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 20000 դրամ
Activin A - Ակտիվին А (արյան շիճուկ/սպերմոպլազմա) по 15000 դրամ
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
AZF - Y-քրոմոսոմի AZF-լոկուսի միկրոդելեցիաներ 6000 դրամ
CFTR - Մուկովիսցիդոզի տրանսմեմբրան ռեգուլյատորի գենի պոլիմորֆիզմներ (20 մուտացիաներ) 35000 դրամ
(CAG)n - Անդրոգեն ռեցեպտորի գենի պոլիմորֆիզմ, (CAG)n կրկնություն 18000 դրամ
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՇՌ)
Androf.scr. - Անդրոֆլոր սկրին 20000 դրամ
Androflor - Անդրոֆլոր, Տղամարդկանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով 30000 դրամ

PAPP-A Հղիության հետ ասոցացված ընկ. սպիտակուց А (PAPP-A) 7500 դրամ
HCG β-free - Խորիոնիտիկ գոնադոտրոպին (ազատ Β-ենթամիավոր.) 7500 դրամ
AFP - Ալֆա-ֆետոպրոտեին 6000 դրամ
β-HCG - Խորիոնիտիկ գոնադոտրոպին (β-ենթամիավոր) 6000 դրամ
Е3 free - Էստրիոլ կապ. 6000 դրամ
Inhibin A - Ինհիբին А 9000 դրամ

HCY - Հոմոցիստեին 10000 դրամ
APLA - թթվային ֆոսֆոլիպիդներ հանդեպ IgG/IgM հակամարմիններ по 7500 դրամ
ACA - կարդիոլիպինի հանդեպ IgG/IgM հակամարմիններ по 7500 դրամ
LA - Գայլախտային հակակոագուլյանտ 8000 դրամ
SLE - Համակարգային կարմիր գայլախտ 6000 դրամ
Anti β2 glycopr. - β2-գլիկոպրոտինի հակամարմիններ, IgG/IgM по 7500 դրամ

CRP - C-ռեակտիվ սպիտակուց (լատեքս-ագգլ.) 3000 դրամ
RF - Ռևմատոիդ գործոններ (լատեքս-ագգլ.) 2000 դրամ
ASO - Հակաստրեպտոլիզին-О (լատեքս-ագգլ.) 3000 դրամ
Anti-CCP - Ցիկլ. ցիտրուլիրացված պեպտիդների հակամարմիններ 10000 դրամ
Anti-MCV - Մոդիֆ. ցիտրուլ. վիմենտինի հակամարմիններ 10000 դրամ
ANA-screen - Հակամիջուկային հակամարմիններ 7500 դրամ
dsDNA Ab - Երկպարույր DNA հակամարմիններ 7500 դրամ
Anti b2 glycopr. - b2-գլիկորոտեինի նկատմամբ IgG/IgM հակամարմիններ по 7500 դրամ
ACA - Կարդիոլիպինի հանդեպ IgG/IgM հակամարմիններ по 7500 դրամ
APLA- Թթվային ֆոսֆոլիպիդների նկատմամբ IgG/IgM հակամարմիններ по 7500 դրամ
HLA B27 - Ալլել 278 B մարդու հիստոհամատեղելիության գլ. բաղադրիչ 10000 դրամ
a-1-Ac-GP - а-1 թթու գլիկոպրոտեին 5000 դրամ
CIC - Շրջանառող իմունային համալիրներ (ՇԻՀ) 5000 դրամ
Anti RNP/Sm - Ռիբոնուկլեոպրոտեիդային համալիրի հակամարմիններ 7500 դրամ
Anti Scl70 - Հակասկլերոդերմալ հակամարմիններ (Scl70) 7500 դրամ
ANCA - Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի հակամարմիններ 7500 դրամ
PCT - Պրոկալցիտոնին 15000 դրամ

CEA - Քաղցկեղային սաղմնային հակածին 6000 դրամ
SCC - Տափակաբջջային կարցիոնմայի հակածին 12000 դրամ
CA 125 - Քաղցկեղային հակածին 125 (ձվարանների մարկեր) 10000 դրամ
HE4 - Մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4 15000 դրամ
NSE - Նեյրոն-սպեցիֆիկ էնոլազա 10000 դրամ
Pro GRP - Մանրբջջային բրոնխոծին քաղցկեղի մարկեր 12000 դրամ
CYFRA - Ցիտոկերատինի լուծվող ֆրագմենտ 19 12000 դրամ
CA 15-3 - Քաղցկեղային հակածին 15-3 (կրծքագեղձի մարկեր) 10000 դրամ
CA 19-9 - Քաղցկեղային հակածին 19-9 (ՍԱՏ մարկեր) 10000 դրամ
CA 72-4 - Քաղցկեղային հակածին 72-4 (ՍԱՏ մարկեր) 7500 դրամ
CA 242 - Քաղցկեղային հակածին 242 (ՍԱՏ մարկեր) 7500 դրամ
PSA tot. - Շագանակագեղձ սպեցիֆիկ հակածին (ընդհանուր) 6000 դրամ
PSA fr. - Շագանակագեղձ սպեցիֆիկ հակածին (ազատ) 7500 դրամ
Bone TRAP - Ոսկրային մետաստազների մարկեր 15000 դրամ
CTN - Կալցիտոնին 8000 դրամ
TG Ag - Թիրեոգլոբուլին 8000 դրամ
HCG - Խորիոնիկ գոնադոտրոպին 6000 դրամ
AFP - Ալֆա-ֆետոպրոտեին 6000 դրամ
a-1-Ac-GP - а-1 թթու գլիկոպրոտեին (ուռուցքների ռեցիդիվի ցուցանիշ) 5000 դրամ
FOBT - Կղանք՝ թաքնված արյան որոշման համար 2000 դրամ

AKTG - Անդրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 7500 դրամ
COR - Կորտիզոլ 7500 դրամ

REN - Ռենինը արյան պլազմայում 10000 դրամ
ACE - Անգիոտենզին փոխարկող ֆերմենտ 4000 դրամ
ALD - Ալդոստերոնը արյան պլազմայում 7000 դրամ

ADR, N-ADR - Ադրենալին, Նորադրենալին (շիճ./մեզ) 48000 դրամ
VMA - Վանիլիլնուշաթթու (շիճ./մեզ) 7000 դրամ

STH - Աճի հորմոն (սոմատոտրոպին) 8000 դրամ
IGF-1 - Սոմատոմեդին, աճի ինսուլինանման գործոն 8000 դրամ

Ig M/A/G - Իմունոգլոբուլին М / A / G по 4000 դրամ
CIC - Շրջանառվող իմունային համալիրներ (ՇԻՀ) 5000 դրամ
C3 - С3 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4000 դրամ
C4 - С4 կոմպլեմենտի կոմպոնենտ 4000 դրամ
IL6 - Ինտերլեյկին 6 10000 դրամ

ADA Ադենոզին դեզամինազա (պլևրալ հեղուկ) 5000 դրամ

SARS-CoV2 specific T Cell imunity 80000 դրամ

Chl. tr - Խլամիդիա trachomatis 7000 դրամ
Myc.h - Միկոպլազմա hominis 7000 դրամ
Myc. g - Միկոպլազմա genitalium 7000 դրամ
Ur.ur - Ուրեապլազմա urealyticum 7000 դրամ
Trich. v. - Տրիխոմոնադա vaginalis 7000 դրամ
Gard. v. - Գարդներելա vaginalis 7000 դրամ
NG - Neisseria հոնորեա 7000 դրամ
HSV 1+2 - Հերպեսի վիրուս 1+2 7000 դրամ
CMV - Ցիտոմեգալովիրուս 7000 դրամ
TOXO - Տոքսոպլազմա (Toxoplasma gondii) 7000 դրամ
EBV - Էպշտեյն-Բարի վիրուս (ինֆեկց. մոնոնուկլեոզ) 7000 դրամ
Cand. alb. - Կանդիդա ալբիկանս 7000 դրամ
Lyst. мon. - Լիստերիա մոնոցիտոգենեզ 7000 դրամ
V-Z. V. - Սև ծաղիկի վիրուս (Varicella-zoster) 7000 դրամ
Myc. tub. - Թոքախտ 7000 դրամ
Femoflor - Ֆեմոֆլոր, կանանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով 25000 դրամ
Androflor - Անդրոֆլոր, տղամարդկանց ուռոգենիտալ տրակտի կենսացենոզի հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով 30000 դրամ
Andr. scr. - Անդրոֆլոր սկրին 20000 դրամ
HPV 16/18 - Պապիլոմավիրուս 16/18 տիպի (ԱՎՔ բարձր ռիսկ) 7000 դրամ
HPV 31/33 - Պապիլոմավիրուս 31/33 տիպի (ԱՎՔ միջին ռիսկ) 7000 դրամ
HPV 6/11 - Պապիլոմավիրուս 6/11 տիպի (ԱՎՔ չափավոր ռիսկ) 7000 դրամ
HPV complex - Պապիլոմավիրուս համալիր (6,11,16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,58,59, 67, 70, 82) տիպերի 8000 դրամ
HPV dif - Պապիլոմավիրուս համալիր տիպերի տարբերակմամբ՝ 6/11/16/18/31/33 14000 դրամ
HPV dif/quant - Պապիլոմավիրուս (6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 70, 73 82) տիպավորում և քան. որոշում 25000 դրամ
ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ
HBV - Հեպատիտ B վիրուսի որակական որոշում 6000 դրամ
HBV Q - Հեպատիտ B վիրուսի քանակական որոշում 40000 դրամ
HBV - Հեպատիտ B (գենատիպավորում, A, B, C, D) 40000 դրամ
HCV - Հեպատիտ C վիրուսի որակական որոշում 10000 դրամ
HCV Q - Հեպատիտ C վիրուսի քանակական որոշում 50000 դրամ
HCV - Հեպատիտ C (գենատիպավորում 1,2,3,4,5,6) 50000 դրամ
IL28B Ինտերլեյկին 28В 6000 դրամ

CMV - Ցիտոմեգալովիրուս IgM/IgG по 5000 դրամ
CMV avid - Ցիտոմեգալովիրուս IgG, avidity 15000 դրամ
Ur.ur - Ուրեապլազմա urealyticum IgA/IgG по 5000 դրամ
Myc.h - Միկոպլազմա hominis IgA/IgG по 5000 դրամ
HSV 1 - Հերպես 1 IgM/IgG по 5000 դրամ
HSV 2 - Հերպես 2 IgM/IgG по 5000 դրամ
HSV 1,2 avid - Հերպես 1,2 IgG, avidity 15000 դրամ
CHL. tr - Խլամիդիա Tr. IgM/IgG по 5000 դրամ
RUB. - Ռուբելա IgM/IgG по 5000 դրամ
TOXO - Տոքսոպլազմա IgM/IgG по 5000 դրամ
TOXO avid - Տոքսոպլազմա IgG, avidity 15000 դրամ
Bor. B - Բորելիոզ IgG/IgM по 6000 դրամ
VZ - Ջրծաղիկ IgG/IgM по 6000 դրամ
Meas. V - Կարմրուկ IgG 7000 դրամ
TORCH - Կոմպլեքս TOXO + RUB. + CMV + HSV 15000 դրամ
HIV Ag/Ab - Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս, P24Ag & total Abs to HIV-1+2 including subtype O 6000 դրամ
HB pil - Հելիկոբակտեր պիլորի IgG 6000 դրամ
BR-RB - Բրուցելա-Rose Bengal 4000 դրամ
SIPH TPHA - Սիֆիլիս 3000 դրամ
ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ
HAV Հեպ. А IgM/IgG 5000 դրամ
HBS Ag Հեպ. B Ag (մակերեսային Ag) 6000 դրամ
HB screen - Հեպ. B սկր. (HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb) 10000 դրամ
HCV - Հեպ. C IgG (2 միջուկային Ag+2 ոչ կառուցվածքային Ag) 6000 դրամ

Արյուն (ստերիլություն) Դասական/Էքսպրես 6000 (7օր) / 25000 (1-3 օր)
Ցանքս (մեզ/կղանք) Դասական/Էքսպրես 6000 (5օր) / 25000 (1-2 օր)
Ցանքս (էյակուլյատ, պրոստատիկ արտազատուկ, ուռոգենիտալ արտադրություն, պունկտատներ, վերքերի լվացումներ, ականջներից/աչքերից արտադրություն, խորխ, կոկորդի, բկանցքի, լնդերի, լեզվի, էպիդերմիսի քերուկ, կրծքի կաթ Դասական/Էքսպրես 6000 դրամ (5 օր) / 25000 դրամ (1-2 օր)
Դիսբակտերիոզ Դասական/Էքսպրես 10000 դրամ (5 օր) / 25000 դրամ (3 օր)
E. coli O157:H7 հակածնի որոշման բակ. ախտորոշում (կղանք ) 8000 դրամ (1 օր)
Yersinia  (արյուն, մեզ, կղանք, քսուք) 8000 դրամ (6 օր)
Listeria (արյուն, մեզ, կղանք, քսուք) 8000 դրամ (6 օր)
Clostridium difficile (կղանք) 7000 դրամ (3 օր)
Streptococcus agalactiae (B խմբի β-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկ) 4000 դրամ (4 օր)
A-խմբի ստրեպտոկոկ (Strep test) 5000 դրամ(1 օր)
Ռեսպիրատոր ադենովիրուս (բկանցք, քսուք) 8000 դրամ (1 օր)
Էնտերովիրուս/Ռոտովիրուս/Ադենովիրուս (կղանք) 10000-ական դրամ (1 օր)
FOBT (կղանք՝ թաքնված արյան համար) 2000 դրամ (1 օր)
Helicobacter Pylori (կղանք, հակածին) 5000 դրամ (1 օր)
ՈՒՐԵԱՊԼԱԶՄԱ urealit + ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱ hom + զգայունություն հակաբիոտիկների նկատմամբ (9 անվանում) 15000 - դրամ (3 օր)
ՍՆԿԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆԱՏԻՎ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ՄԻԿՐՈՍԿՈՊԻԱ - Եղունգներ, մազեր, էպիդերմիս 3000-ական դրամ

Քերուկ դեմոդեքսի համար (միկրոսկոպիա) 3000 դրամ
ՀԵԼՄԻՆՏՈՍԿՈՊԻԱ կղանք, պերիանալ շրջանի քերուկ (միկրոսկոպիա) 2000 դրամ
Լյամբլիա հակածին (կղանք) 6000 դրամ
Ասկարիդա IgG (արյուն) 4000 դրամ
Լյամբլիա IgG+IgM+IgA (արյուն) 6000 դրամ
Էխինոկոկ IgG (արյուն) 4000 դրամ

PKU - Ֆենիլկետոնուրիա 5000 դրամ

SARS-CoV2/ SARS-CoV - SARS-CoV2 կորոնավիրուսի և նմանատիպ SARS-CoV-ի որակական որոշում ՊՇՌ մեթոդով 9000 դրամ
Anti-SARS-Cov2 IgG AB - SARS-CoV2 IgG հակամարմնի որոշում ELISA մեթոդով (IBL International GmbH) 15000 դրամ
SARS-CoV-2 S1/RBD IgG Ab - SARS-CoV-2 S1/RBD IgG Ab հակամարմին (IBL International GmbH) 5000 դրամ
SARS-CoV-2 Ag Rapid Antigen Test - Սուր շնչառական համախտանիշի հարուցման SARS-CoV2 կորոնավիրուսի հակագեն (Արագ թեստ) 15000 դրամ
IL 6- Ինտերլեյկին 6 10000 դրամ
Պրոլակտին 15000 դրամ

REN - Ռենին I9-83G/A 6000 դրամ
AGT - Անգիոտենզինոգեն T704C (Met235Thr) 6000 դրամ
AGT - Անգիոտենզինոգեն C521T (Thr174Met) 6000 դրամ
ACE - Անգիոտենզինոգեն կոնվ. ֆերմենտ Alu Ins/Del 6000 դրամ
AGTR-1 - Անգիոտենզին II տիպի 1 ռեց. A1166C 6000 դրամ
AGTR-2 - Անգիոտենզին II տիպի 2 ռեց. G1675A 6000 դրամ
BDKRB2 - Բրադիկինինի B2 ռեց. Ins/Del 6000 դրամ
NOS3 - Ազոտի սինտ. օքս. էնդոթել G894T 6000 դրամ
NOS3 - Ազոտի սինտ. օքս. էնդոթել T-786C 6000 դրամ
32.000 դրամ
HLA - B27 Մարդու հիստոհամատեղելիության 27B գլ. համալիրի ալելի գենոտիպ. 10000 դրամ
FI - Գործոն I, Ֆիբրինոգեն 455 G/A 6000 դրամ
FII - Գործոն II, Պրոթրոմբին 20210 G/A 6000 դրամ
FV - Գործոն V, Պրոակցելերին 1691 G/A 6000 դրամ
FVII - Գործոն VII, Պրոկոնվերտին 10976 G/A 6000 դրամ
FXII - Գործոն XII, Հագեմանի գործոն C46T 6000 դրամ
FXIII - Գործոն XII, Ֆիբրին-ստաբ. գործոն G103T 6000 դրամ
PAI-1 - Պլազմինոգենի ակտիվատորի ինգ. 675 4G/5G 6000 դրամ
ITGA2 - Ինտեգրին 2 807C/T 6000 դրամ
ITGB3 - Ինտեգրին 3 1565T/C 6000 դրամ
JAK2 - Յանուս-կինազա-2 1849G/T Val617Phe 6000 դրամ
35․000 դրամ
MTHFR ՄՏԳՖ-ռեդուկտազա 677C/T 6000 դրամ
MTHFR ՄՏԳՖ-ռեդուկտազա A1298C 6000 դրամ
MTRR - Մեթիոնինսինտազա ռեդուկտազա 66 A/G 6000 դրամ
MTR - Մեթիոնինսինտազա 2756 A/G 6000 դրամ
SLC19A1 - Ֆոլատների տրանսպորտերա A80G 6000 դրամ
18․000 դրամ
IL10 - Ինտերլեյկին 10 C (-592)A 6000 դրամ
IL10 - Ինտերլեյկին 10 G (-1082)A 6000 դրամ
IL6 - Ինտերլեյկին 6 C (-174)G 6000 դրամ
TNFb - Ուռուցքի նեկրոզի գործոն բետա G (+252)A 6000 դրամ
TNFа - Ուռուցքի նեկրոզի գործոն ալֆա A (-308)G 6000 դրամ
TNFа - Ուռուցքի նեկրոզի գործոն ալֆա A (-238)G 6000 դրամ
21․000 դրամ
BRCA1-Breast Cancer 1 4153delA դրամ
BRCA1-Breast Cancer 1 4158 A/G դրամ
BRCA1-Breast Cancer 1 5382insC դրամ
BRCA1-Breast Cancer 1 185del A/G դրամ
BRCA1-Breast Cancer 1 300 T/G դրամ
BRCA2-Breast Cancer 2 695insC դրամ
BRCA2-Breast Cancer 2 6174delT դրամ
CHEK2-Check Point Kinase 2 1100delC դրամ
CHEK2 - 470T/C, IVS2+1G/A, 1100delC դրամ
CHEK2-Check Point Kinase 2 470T/C դրամ
ATM - 5932G>T դրամ
PALB2 - 172-175delTTGT դրամ
42․000 դրամ
COL1A1 - COL1A1 - Պոլիմորֆ. G1997T I տիպի կոլագենի գենում 6000 դրամ
VDR - Պոլիմորֆ. Bsml c.IVS7 G>A վիտ. D ռեց. գենում 6000 դրամ
ESR1 - Պոլիմորֆ. G1782A (Thr594Thr) էստրոգենային ռեցեպտոր 1 գենում 6000 դրամ
LCT - Պոլիմորֆ. C(-13910)T լակտազայի գենում 6000 դրամ
FDPS - Պոլիմորֆ. c.IVS T(-99)G ֆարնեսիլդիֆոսֆատսինտազայի գենում 6000 դրամ
15․000 դրամ
JAK2 - Յանուս Կինազա-2 գենի սոմատ. մուտ. 1849G/T(617V/F) 6000 դրամ
AZF - Y քրոմոսոմի AZF լոկուսի միկրոդելեցիաների, ենթառեգիոնների թեստավորում՝ AZFa, AZFb, AZFc 6000 դրամ
CFTR - Մուկովիսցիդոզի ռեգուլյատորի տրանսմեմբրանային գենի պոլիմորֆիզմներ՝ F508del, N1303K, R334W, W1282X, 3849+10kb C>T, CFTRdel2,3 (21kb), R117H, 3821delT, G542X, 1677delTA, R553X, 394delTT, 2143delT, G85E, 2184InsA, 1078delT, G551D, 621+1G>T, R1162X, 35000 դրամ
(CAG)n - Անդրոգեն ռեցեպտորի գենի պոլիմորֆիզմ, (CAG)n կրկնություն 18000 դրամ
LEPR - Լեպտինի ռեցեպտ. Arg223Gln գենի պոլիմորֆ. 6000 դրամ
FSHR - A2039G պոլիմորֆիզմ ֆոլիկուլխթանող հորմոնի ընկալիչի գենում 12000 դրամ
LHCGR - լյուտեինացնող հորմոնի/մարդու քորիոնիկ գոնադոտրոպինի ընկալիչի գենում CTGGTT/del և 1777G/C պոլիմորֆիզմներ 18000 դրամ
ESR1 - G2014A պոլիմորֆիզմ էստրոգենի ընկալիչ 1 գենում 6000 դրամ
BCR/ABL t (9;22) - Քիմերային գենի որակական որոշումը BCR/ABL t (9;22) PCR մեթոդով 15000 դրամ
BCR/ABL t (9;22) RQ - BCR/ABL t (9;22) քիմերային գենի արտահայտման քանակական որոշումը ՊՇՌ մեթոդով 30000 դրամ

ԱՐՅԱՆ ԲՋՋԻ ԿԱՐԻՈՏԻՊԱՎՈՐՈՒՄ 45000 դրամ
X/Y ՔՐՈՄՈՍՈՄԻ ՄՈԶԱԻՑԻԶՄ (FISH) 40000 դրամ
ՇԵՐԵՇԵՎՍԿԻ-ԹԵՐՆԵՐԻ ՍԻՆԴՐՈՄ (FISH+կարիոտիպ) 40000 դրամ
ՍԵՌԻ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՑԻԱՅԻ ԽԱԽՏՈՒՄ 40000 դրամ
20-րդ ՔՐՈՄՈՍՈՄԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (կարիոտիպ+FISH) 40000 դրամ